PARTENAIRES // PARTNERS ... MERCI À EUX // DANK AAN HEN ...

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nos dernières activités // Onze laatste activiteiten ...

Voir directement l’agenda complet en cliquant ici // bekijk de volledige agenda hier ...

Video : the story of a young cross-border called Joseph (01-10-2018)

Ontdek hier de reis van een jongere die over de grenzen zwerft, het onderwerp in het hart van ons project.

Découvrez ici le parcours d’un jeune en errance sur les frontières, sujet au coeur de notre projet.

 

MODULE EMPLOI – MODULE WERK

 12 novembre 2019

Un nouveau cycle de rencontres – formations – workshops avec les jeunes des 3 zones transfrontalières a débuté !

12 november 2019

Een nieuwe cyclus van ontmoetingen – opleidingen – workshops met jongeren uit de 3 grensoverschrijdende gebieden is van start gegaan !

Problématique // uitgangspunt ...

ANTÉCÉDENTS DU PROJET

Depuis 2004, les partenaires INTERREG mènent des activités en lien avec l’accompagnement social en matière de logement : outils, réflexions, journées d’échanges. L’ensemble de ces informations se trouvent sur le site :

http://www.accompagnement-social.eu/

 

 

 

LE PROJET AVRIL 2018 – MARS 2022

CONSTAT GLOBAL

Nos jeunes (18-30 ans) ont en commun des difficultés à se loger, ancrage préalable et nécessaire pour s’insérer, se former, trouver du boulot. Les problèmes sont encore plus importants lorsqu’ils cherchent a s’ancrer dans une zone transfrontalière qui n’est pas la leur.

Les intervenants sociaux ne sont pas formés-informés sur les droits et opportunités de ces jeunes (hébergement-formation-emploi), surtout s’ils passent les frontières.

Raison pour laquelle nous proposons de réaliser 3 modules de travail, en lien avec la formation-emploi-mobilité des jeunes qui sont accueillis dans nos structures (d’hébergements) et au sein de nos écoles sociales.

 

 

 

LA TROP FAIBLE “MOTILITE” DES JEUNES TRANSFRONTALIERS

Dans un espace ou les frontières n’ont pas forcément le même sens pour ces jeunes qui vivent l’Europe depuis leur enfance, dans un temps où la bi-résidentialité est aussi une habitude de nombreux jeunes d’aujourd’hui, on peut se référer au concept de “motilité” développé par le sociologue suisse Vincent Kaufmann.

Ce dernier appréhende la mobilité comme une compétence à acquérir par le jeune. Ainsi la “motilité” sous-tend la maîtrise de compétences physiques et psychiques.

La “motilité” est la manière dont un individu ou un groupe fait sien le champ du possible et en fait usage pour développer des projets. Pour les jeunes de notre projet INTERREG V (18-30 ans), c’est une phase nécessaire pour s’approprier l’espace transfrontalier dans lequel ils évoluent.

GESCHIEDENIS VAN HET PROJECT

Sinds 2004 zijn de Franstalige INTERREG-partners reeds actief betrokken in een samenwerking.  Ze ontwikkelden samen acties gericht op sociale steun en huisvesting voor kwetsbare doelgroepen: op basis van reflecties en ervaringsuitwisseling, werden technieken en methoden ontwikkeld. Deze informatie is te vinden op de Franstalig website :

http://www.accompagnement-social.eu/

 

HET HUIDIGE PROJECT : APRIL 2018 TOT MAART 2022

ALGEMENE VERKLARING

Kwetsbare jongeren (18-30 jaar) in onze grensregio staan voor, weliswaar gemeenschappelijke, maar vooral moeilijke uitdagingen: een plaats vinden in de samenleving, betaalbare en gezonde huisvesting vinden, opleiding volgen en vooral de zoektocht naar een leefbaar inkomen en een waardige job. Die uitdagingen worden groter wanneer ze wonen in een grensoverschrijdende regio en zich proberen te settelen in een regio die niet de hunne is.   Ook welzijnswerkers zijn niet specifiek opgeleid in die transregionale en transnationale materies en zijn vaak niet op de hoogte van de rechten en de kansen van jongeren die uit een andere landsregio of een ander land komen.

Daarom wil dit project inzetten op de ontwikkeling van 3 modules: 1 over grensoverschrijdende tewerkstelling en opleiding, 1 over huisvesting en 1 over de mogelijke  mobiliteit van deze jongeren.  De informatie is vooral gericht op de jongeren maar ook op welzijnswerkers in die regio’s.

 

DE TE LAGE “MOTILITEIT” VAN JONGEREN OVER DE GRENZEN HEEN

Het begrip ‘grenzen’ heeft vandaag voor vele jongeren- geboren in een één gemaakt Europa- een andere connotatie dan voorheen. Flexibiliteit, zowel psychisch als fysiek, is een voorwaarde geworden om te overleven in onze ‘grenzeloze’ maatschappij.  We verwijzen hiervoor naar het concept « motiliteit » -ontwikkeld werd door de Zwitsers socioloog Vincent Kaufmann.  Motiliteit vormt de combinatie van motivatie en mobiliteit en is volgens Kaufman een vaardigheid die de jongeren moeten verwerven.

Motiliteit is namelijk de manier waarop een individu of groep zich mogelijkheden eigen maakt om met deze ‘grenzeloze samenleving’ om te gaan en zich de grensoverschrijdende ruimte ‘eigen’ te maken. Deze doelstelling wordt ook meegenomen ten aanzien van de jongeren in het  INTERREG V (18-30 jaar) project.

ACTIVITES MISES EN PLACE // ACTIVITEITEN DIE ZIJN GEPLAATST ...

 

 

Créer un module transfrontalier de formation entre écoles sociales (échanges + stages + module de formation). Cette formation se veut pérenne au sein des écoles sociales partenaires du projet, afin que les travailleurs sociaux puissent aider les jeunes frontaliers pour un ancrage durable.

 

 

 

 

Een grensoverschrijdende opleiding organiseren tussen de hogescholen in de regio, binnen de opleidingen sociaal werk. (stage + opleidingsmodule). Deze training streeft naar een duurzame samenwerkingsverbintenis tussen de hogescholen en de partners van het project, zodat de (toekomstige) maatschappelijk werkers over de grenzen heen duurzame aanknopingspunten kunnen bieden aan de jongeren die ze in hun praktijk ontmoeten.

 

 

 

 

 

Créer une cellule transfrontalière de coopération économique pour développer l’employabilité des jeunes. Nous mettrons en place une dynamique pérenne via cette cellule qui répondra à des marchés économiques dans les zones du projet. Il proposera des modules de coaching emploi des jeunes en dehors de “leur” zone et fera essaimer des projets porteurs. Nous visibiliserons cette cellule afin de maximiser la viabilité économique.

 

 

 

 

 

 

Een grensoverschrijdende economische samenwerking uitwerken tussen de partner om de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt te bevorderen. Doel is het creëren van een duurzame dynamiek tussen de partners om samen economische markten aan te boren. In deze module worden jongeren ook gecoachd om aan de slag te gaan in een andere regio.

 

 

 

 

 

Créer un service transfrontalier pour améliorer la mobilité des jeunes. (recueil de données + appli sur androïde + former les services frontaliers d’accueil + promo “cartes postales”). Il s’agit bien in fine de créer un outil transfrontalier pérenne, avec les jeunes et selon leurs modes de communication ainsi que d’améliorer les services qui aident les jeunes dans leur mobilité et leur ancrage.

 

 

 

 

 

Een grensoverschrijdende tool ontwikkelen ter verbetering van de mobiliteit van jongeren over de grens. (Het einddoel is wel degelijk het creëren van een duurzame grensoverschrijdende tool die jongeren helpt in hun zoektocht naar werk en woonst over de grens.) De tool zal worden ontwikkeld met de jongeren en volgt dus hun communicatiestijl.  Hiermee hopen we de dienstverlening in alle regio’s te optimaliseren en maatgerichter te organiseren.