Formation // Opleiding

NOTRE OBJECTIF

Créer entre les 3 écoles sociales situées sur les 3 territoires (Wallonie = HELHA – France = Institut social de Lille – Flandre = VIVES) un nouveau module de formation lié à la problématique de notre INTERREG V

= jeunes transfrontaliers dans leurs rapports à l’habitat-la formation-l’emploi-la mobilité. Cette idée est née des INTERREG III et IV menés précédemment et qui montraient tout à la fois un déficit et un besoin de travailler les interactions entre écoles sociales des zones transfrontalières en ce qui concerne la formation autour de la thématique de l’accompagnement social en matière d’habitat.

 

NOS ACTIONS

Activité 1 : Les écoles sociales organisent des sessions d’échange entre étudiants de leurs structures respectives

Activité 2 : Stages pour étudiants organisés par les écoles sociales dans les structures d’hébergement des partenaires

Activité 3 : Colloque transfrontalier pour faire découvrir la démarche originale du partenariat transfrontalier à l’ensemble des acteurs

Activité 4 : Créer une plateforme digitale bilingue où capitaliser les informations collectées

Activité 5 : Elaborer un module transfrontalier de formation entre écoles sociales

 

ONZE DOEL

De sociale hogescholen uit de 3 regio’s (Wallonië HELHA, Frankrijk ISL en Vlaanderen VIVES) creëren samen een opleidingsmodule binnen de thematiek van dit INTEREG-project: Kwetsbare jongeren op zoek naar huisvesting, opleiding en tewerkstelling buiten hun regio en de 360° begeleiding.

De projecten ontwikkeld tijdens INTERREG 3 en 4 toonden dat het gebrek aan samenwerking tussen opleidingen die zo dicht bij elkaar liggen, maar gescheiden zijn door lands- of regio-grenzen, kansen laat verloren gaan.

 

ONZE ACTIES

Activiteit 1: De opleidingen sociaal-agogisch werk organiseren uitwisselingen tussen hun studenten

Activiteit 2: Het organiseren van uitwisselingstages in de partnerorganisaties uit het project of andere aanbevolen organisaties actief in de jongerenbegeleiding

Activiteit 3: Colloquium die het parnerschap en de meerwaarde voorstel aan een ruimer publiek

Activiteit 4: De uitrol van een tweetalig digitaal leerplatform waar alle informatie en ervaringen gebundeld kunnen worden + mede-ontwikkeling app of site

Activiteit 5: De ontwikkeling van een grenseoverschrijdende vormingsmodule met als inhoud het thema van dit project

NOS ACTIVITES // ONZE ACTIVITEITEN ...

Video : Housing in transition by Philippe Defeyt (01-10-2018)

Découvrez ici Monsieur Defeyt nous parler des 7 modes d’habiter des jeunes, dans un monde en transition et découvrir que nous avons quitté la génération dite des “25-30”.

Ontdek hier de heer Defeyt die ons vertelt over de 7 manieren van leven met jongeren in een wereld in transitie en ontdek dat we de zogenaamde “25-30” generatie hebben verlaten.

Video : the story of a young cross-border called Joseph (01-10-2018)

Ontdek hier de reis van een jongere die over de grenzen zwerft, het onderwerp in het hart van ons project.

Découvrez ici le parcours d’un jeune en errance sur les frontières, sujet au coeur de notre projet.

 

12>16-11-2018 (Courtrai-VIVES)

Semaine internationale et interculturelle 2018, VIVES – Travail social dans une perspective internationale : Défi-jeunes

 

12>16-11-2018 (Kortrijk-VIVES)

Internationale en interculturele week 2018, VIVES – Sociaal werk in een internationaal perspectief : kwetsbare jongeren

01-10-2018 (Mons-HELHA)

Le logement … Tremplin vers la dignité

“Le logement … Tremplin vers la dignité” : Programme-programma

Diaporama (FR/NL) de cette journée : DIAPORAMA01-10-2018

01-10-2018 (Bergen-HELHA)

Een woning … de springplank naar waardigheid

“Een woning … de springplank naar waardigheid” – Programme-programma

Diavoorstelling (FR/NL) van die dag : DIAPORAMA01-10-2018